fredag 22 september 2017

It was just like a movie, it was just like a song

Det här med att åka till Lilla byn, om än för en kort visit under mindre än 24 timmar, rörde upp en del känslor.

Det var en utomordentligt fin helg, men den satte sig i hjärnan och kanske i kroppen.

En paraplyfabrik. Ett annat liv.

Vi var unga då.

Den här helgen är jag 50 år gammal och bor i den stora staden.

6 kommentarer: