måndag 22 augusti 2016

Facebook

Alltså. Det händer mig understundom att människor som jag inte känner addar mig. Vanligen kan jag se på gemensamma vänner att de är medlemmar av bridgegemenskapen. So far so good. 

Men senare. Jag upptäcker vid träff i det verkliga livet att personens profilbild speglar en lyckad fotografering 1982. Inte för att jag bedömer människor efter hur de ser ut, mer att de förväntar sig att jag ska veta vem som är vem.

Det gör jag inte.

1 kommentar: